Promo Front Page

Прямий метод полягає в набутті навичок спілкування іноземною мовою мінімізуючи використання рідної під час занять, що допомагає формувати стійкі лінгвістичні рефлекси. Студент починає мислити іноземною мовою не перекладаючи речення в розумі, завдяки чому виробляється легкість спілкування, і можливість застосовувати знання на практиці. Дуже швидко розвивається аудіювання мови на слух.

Promo Front Page Block 2

У Direct School ми робимо основний акцент на усну підготовку і практику аудіювання. Більш як 85% заняття - це розмова з вчителем, що являє собою контрольований діалог в усній формі, в якому учням ставляться питання, спираючись на вже вивченій раніше граматиці та лексиці. Завдяки цьому, новий матеріал засвоюється легко в контексті уроку і в розмовній практиці.

Promo Front Page 3

Найпростіший спосіб вивчення мови - це розмовляти нею. Учні активно взаємодіють в групах, в розгорнутій формі відповідають на питання, так, щоб продовжити час висловлювання речення повторивши слова і граматику. Лексика має більше значення, ніж граматика, якщо ви дійсно збираєтеся спілкуватися цільовою мовою. Найважливіше - це говорити. Курси розмовної англійської мови від Direct School допоможуть вам у цьому.